להזמנת כרטיסים חייגו 9377*

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לתחרויות הקולנוע הישראלי

הרשמה לפיצ'פוינט

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.

 

תקנון פיצ'פוינט ירושלים ה- 12
פסטיבל הקולנוע ה- 34 ירושלים -13-23.7.2017
 

1. אירוע פיצ'פוינט ירושלים ("Jerusalem Pitch Point") יתקיים השנה בפעם ה- 12 במסגרת ימי התעשייה של פסטיבל הקולנוע ירושלים, בין התאריכים 16-17 ביולי 2017, בשיתוף קרן הקולנוע הישראלי והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים. (להלן: "הפיצ'פוינט" או "אירוע הפיצ'פוינט")
 
2. הפיצ'פוינט מיועד לסרטים עלילתיים באורך מלא של במאי/ם או מפיק/ים, אזרחי ישראל, הנמצאים בשלבי הפקה ופוסט-פרודקשן, שטרם השתתפו באירועי פיצ'ינג אחרים המתקיימים בתחומי ישראל ואשר הצגת הבכורה שלהם תתקיים בפיצ'פוינט.
 
3. הפיצ'פוינט נועד לעודד אינטראקציה ומפגשים בין יוצרי הקולנוע הישראליים לבין מפיקים בינלאומיים, מנהלי קרנות קולנוע, ראשי גופי שידור, סוכני מכירות מובילים ומפיצים מרחבי העולם, לטובת קידום קו-פרודוקציות ושיתופי פעולה בינלאומיים, במטרה לסייע ליוצרי ומפיקי הקולנוע הישראליים לממש את חזונם ולספק להם תנאי הפקה נוחים יותר.
 
4. הפיצ'פוינט מהווה פלטפורמה מרכזית עבור היוצרות/ים הישראליות/ם להצגת וחשיפת פרויקטים של סרטים עלילתיים באורך מלא המצויים בתהליכי הפקה ופוסט-פרודקשן, בפני אישים נבחרים מתעשיית הקולנוע הבינלאומית, על מנת לפתוח ערוצי תקשורת בינלאומיים ולהרחיב את אפיקי המימון ושיתופי הפעולה הפוטנציאלים.
 
5. מדי שנה, נבחרים בסך הכול כ- 15 פרויקטים ישראלים הזוכים לחשיפה בפני האורחים מחו"ל ומועמדים לקבלת הפרסים השונים המוענקים במסגרת הפיצ'פוינט.


שלב המיון ומועדי ההגשה לשלב המיון:

6. הפרויקטים שיבחרו לשלב ההצגה הפומבית במסגרת הפיצ'פוינט יבחרו מבין הפרויקטים שיוגשו למועמדות להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט, באמצעות ועדת מיון.


7. ניתן להגיש למועמדות להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט סרטים עלילתיים באורך מלא של במאי/ם ו/או מפיק/ים אזרחי ישראל.
סרט עלילתי באורך מלא -  מעל 75 דקות
 
8. יש להגיש סרטים העומדים בכל התנאים לעיל ושהצגתם בפיצ'פוינט תהיה הצגת הבכורה שלהם. אין להגיש סרטים אשר השתתפו באירוע הפיצ'פוינט בשנים קודמות וכן סרטים שכבר השתתפו באירוע הפיצ'פוינטי פיצ'ינג אחרים בישראל.
 
9. בפיצ'פוינט שני מסלולי הגשה והשתתפות: מסלול הפקה ומסלול "פוסט-פרודקשן" (עבודה בתהליך):
 
9.1.    תנאי סף נוספים למסלול הפקה: ברשות המגישים דראפט ראשון מלא של התסריט ולפרויקט גויס בעת ההגשה לפחות שליש מתקציב ההפקה.
 
9.2.    תנאי סף נוספים למסלול "פוסט-פרודקשן": הפרויקט הינו סרט עלילתי באורך מלא אשר צולם כבר ונמצא בתהליכי פוסט-פרודקשן. ברשות המגישות/ים טריילר או גרסה ראשונית ערוכה של הסרט.
 
10. חברת הפקה תוכל להגיש למועמדות להשתתפות בפיצ'פוינט עד שני פרויקטים מטעמה.
11. ועדת המיון תיבחר ע"י הנהלת הפסטיבל לפי שיקול דעתה הבלעדי תורכב מאנשי מקצוע מתחום הקולנוע. ועדת המיון תבחר מבין הסרטים שהוגשו להתמודדות באירוע הפיצ'פוינט את הסרטים שיתקבלו  לאירוע הפיצ'פוינט. מובהר כי הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לקבל לאירוע הפיצ'פוינט גם סרטים שלא יעמדו בקריטריונים לעיל על פי שיקול דעתה.  ועדת המיון לא תהיה חייבת לנמק את החלטותיה. מספר הסרטים אשר ישתתפו לא ניתן לערער על החלטות הנהלת הפסטיבל ו/או החלטות ועדת המיון, אשר תכריע על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום תנאי הסף להגשת סרט למועמדות, לרבות בדבר התאמתו של סרט לקטגוריה באירוע הפיצ'פוינט ולעצם קבלתו לאירוע הפיצ'פוינט.
 
12. הרשמה למועמדות להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט תהיה באמצעות טופס ההרשמה המקוון בלבד (באתר הפסטיבל www.jff.org.il) ותחל ביום ד', ה-1.2.2017 ותסתיים ביום ה', 20/4/2017 בשעה 12:00.
 
13. ההרשמה תאושר רק לאחר קבלת אישור ממנהל הפיצ'פוינט על קבלת החומרים באופן תקין. הפרטים שימולאו בטופס ההרשמה המקוון ישמשו לפרסומים השונים ולקטלוג הפיצ'פוינט. יש להקפיד על תקינות הפרטים ולדיוקם.
 
14. הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לפרסם הנחיות שונות ליוצרים ולהאריך את המועד אחרון להגשת מועמדות לאירוע הפיצ'פוינט באמצעות פרסום באתר הפסטיבל. באחריות היוצרים להתעדכן באתר הפסטיבל כאמור.
 
15. הפרויקטים יוגשו ע"י המפיק/ים של הסרט  או  על ידי מי שהוא בעל מלוא הזכויות להפצת הסרט בישראל ובעולם (להלן: "היוצרים" או "המגיש").
 
16. הפרויקט איננו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ואין בו כל הפרה של כל דין, לרבות כל פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או פרטיותו ו/או עוולה אחרת.
 
17. הפרויקטים שייבחרו  להשתתף בפיצ'פוינט יוצגו על ידי היוצר/ות/ים ו/או המפיק/ות/ים באנגלית, בפני חבר השופטים, אורחי תעשיית הקולנוע והקהל הרחב, על פי כללי ההצגה שיועברו אליהם על ידי צוות הפיצ'פוינט.
 
18. השתתפות בפיצ'ינג ובמפגשי התעשייה דורשת שליטה בסיסית בשפה האנגלית וכוללת פרזנטציה פומבית בשפה האנגלית.
 
19. השתתפות בפיצ'ינג ובמפגשי התעשייה דורשת השתתפות מלאה של הצוות המציג בכל פעילויות הפיצ'פוינט במהלך הפסטיבל, הכוללים, בין היתר מפגש הכנה לפיצ'ינג, פיצ'ינג, פגישות "אחד-על- אחד" .
 
20. פרויקט אשר ייבחר להשתתף במסגרת הפיצ'פוינט יזכה את המגישים בשני תגי אקרדיטציה לפסטיבל הקולנוע ירושלים אשר יינתנו על פי בחירת המגישים לשניים מתוך שלושת אנשי הצוות הבאים: במאי, מפיק, תסריטאי בלבד.
 
21. פרסי הפיצ'פוינט יוענקו על פי שיקול דעתם הבלעדי של חבר השופטים אשר ימונו על ידי הנהלת הפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ויורכב מגורמים מובילים מתעשיית הקולנוע הבינלאומית.
 
22. פרסי הפיצ'יניג יוענקו למפיק הסרט בהתאמה לשמות החתומים על טופס ההרשמה., וסכומי הפרסים יועברו לרשות חברת ההפקה הישראלית של הסרט.
 
23. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את קטגוריות הפרסים, בהתאם לשיקול דעתה.
 
24. תנאי להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט  ולקבלת הפרס הינו התחייבות היוצרים שסרטיהם יזכו בפרסים באירוע הפיצ'פוינט להציג את סרטם בעתיד כותרת ולוגו פסטיבל רשמי שיידעו את צופיו העתידיים בדבר הזכייה. הכותרת תכלול את שם הפרס ואת לוגו פסטיבל הקולנוע ירושלים. הכותרת תופק ע"י מפיקי הסרט ותועבר לאישור הנהלת הפסטיבל, ותמוקם בתום הסרט בנוסח עברי ואנגלי, תופיע בכל הפרסומים, המודעות והכרזות בכל השפות.
 
25. יוצרי הסרטים שיזכו בפרסים באירוע הפיצ'פוינט ידרשו לשלוח עותק מקוון מאובטח של הסרט, מתורגם לאנגלית, תוך חודש ימים מבכורתו העולמית של הסרט, על מנת שניתן יהיה לשלוח את העותק לתורמי הפרסים בפיצ'ינג.
 
26. גובה הפרס נתון לשיקול דעת התורמים והנהלת הפסטיבל. מובהר כי סכום הפרס הינו סכום ברוטו, ממנו  ינוכו מיסים וכל תשלום חובה אחר ככל וישנו, כחוק.
 
27. הנהלת הפסטיבל רשאית לשבץ את הפרזנטציה הפומבית ואת הפגישות האישיות עם אורחי הפיצ'פוינט במועדים שייבחרו על ידה, במהלך כל ימי הפסטיבל ובשעות שהן על פי שיקול דעתה.
 
28. בשליחת טפסי ההרשמה מאשר השולח שימוש בנתונים ובתמונות שהוגשו לטובת פרסומי הפסטיבל השונים, בתגי ההשתתפות, בפרסום בינלאומי וברשתות חברתיות.
טופס שלא מולא ונחתם כנדרש, לא ייקלט במערכת, ולא יתקבל לשלב המיון. באחריות היוצרים לוודא קבלת אישור בדבר הגשת הסרט כאמור בסעיף 13 לעיל.
 
29. הנהלת הפסטיבל אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למגיש ו/או למי מיוצרי הסרט ו/או מי מטעמם בקשר עם השתתפותם באירוע הפיצ'פוינט, ולרבות בשל אי קבלת הסרט להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט. מובהר כי המגישים יישאו בהוצאות ההשתתפות באירוע הפיצ'פוינט, ככול וישנן והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, החזר הוצאות, פיצוי או שיפוי מאת הנהלת הפסטיבל.
 
30. הנהלת הפסטיבל רשאית שלא לקיים את הפיצ'פוינט ו/או שלא להעניק בו פרסים על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הנמקה.
 
31. הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמה רשאית ליצור בכל עת קשר עם יוצרי הסרטים שהגישו מועמדות להשתתפות באירוע הפיצ'פוינט כולם או חלקם בהקשר רלוונטי.
 
32. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל קבלה של סרט לאירוע הפיצ'פוינט ו/או להימנע מהצגתו הפומבית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ובין היתר במידה ויתעורר חשש, לפי דעתה לאי קיום תנאי הקבלה או ההגשה ו/או אי קיום התחייבויות יוצרי הסרט בהתאם לתקנון, לרבות בענין הגשת חומרים ושיתוף פעולה עם הנהלת הפסטיבל.
 
33. מגיש סרט מתחייב לפצות את פסטיבל הקולנוע וכל מי מעובדיה ו/או מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש בקשר לסרט, ו/או לעצם הגשתו למועמדות באירוע הפיצ'פוינט.
 
34. נוסח התקנון המתפרסם באתר הפסטיבל הוא הנוסח המחייב לעניין מועמדות ו/או השתתפות באירוע הפיצ'פוינט.
הגשת סרט כמועמד לאירוע הפיצ'פוינט יחשב אישור כי המציע קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את מכלול הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון הוא יחשב כמי שהסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים כאחד.
 
35. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימוש בסרט ו/או כל עניין אחר הקשור לפסטיבל תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.
 
36. לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות במייל: Israel.cinema@jff.org

 

ההרשמה נסגרה. בהצלחה לכל הנרשמים.

הדפסשלח לחבר
חזרה לראש העמוד
סינמטק ירושלים
דרך חברון 11
ירושלים, 91083
טלפון | 02.5654333
קופות | 9377*