סגור
לתכנית החודשית

סינמטק 1

12:45
14:45
19:30
21:45

סינמטק 2

17:00
18:45
20:45
22:30

סינמטק 3

14:15
16:45
19:15
21:30

סינמטק 4

יס פלאנט 8

JFF ON THE GO