סגור
לתכנית החודשית

בריכת הסולטן

20:00

סינמטק 1

14:00
16:30
19:00
21:30

סינמטק 2

10:00
שטן טנגו - חלק א'
15:30
שטן טנגו - חלק ב'
19:45

סינמטק 3

19:00
21:15