סגור
לתכנית החודשית

סינמטק 1

11:00
17:00
19:00
דיוקן של נערה עולה באש
22:00

סינמטק 2

סינמטק 3

10:30
13:00
14:45
19:30
22:15

לב סמדר

13:30
15:15

יס פלאנט 2

11:00
1900 (חלק א')
14:15
1900 (חלק ב')
17:30
19:15
21:45

יס פלאנט 7

11:15
13:15
15:15
17:30
19:45
22:15