סגור
לתכנית החודשית

סינמטק 2

סינמטק 3

12:45
14:15
15:45
17:45
19:15
21:00
22:30