סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
סינמטק 4
לב סמדר
יס פלאנט 8

09

09:45

10

10:00
| 95 דקות
C23
10:00
| 151 דקות
B16
10:30
| 164 דקות
F38
10:45
| 121 דקות
A11

11

11:00
| 188 דקות
E33

12

12:00
| 70 דקות
C24
12:15
| 92 דקות
במעמד היוצרים
B17

13

13:15
| 125 דקות
במעמד היוצרים
A12
13:30
13:45
| 119 דקות
F39
13:45
| 87 דקות
C25

14

14:30
| 137 דקות
E34
14:30
| 83 דקות
B18

15

15:45
| 105 דקות
במעמד היוצרים
C26

16

16:15
| 95 דקות
F40
16:15
| 66 דקות
B19
16:15
| 98 דקות
A13

17

17:30
| 105 דקות
E35
17:45
| 70 דקות
B20

18

18:15
| 103 דקות
F41
18:30
| 101 דקות
C27
18:30
| 101 דקות
במעמד היוצרים
A14

19

19:15
| 128 דקות
במעמד היוצרים
B21
19:30
| 95 דקות
במעמד היוצרים
E36

20

20:15
| 90 דקות
F42
20:45
C28

21

21:30
| 120 דקות
A15

22

22:00
| 105 דקות
E37
22:15
| 100 דקות
F43
22:15
| 97 דקות
במעמד היוצרים
B22
22:30
| 96 דקות
C29