סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
סינמטק 4
לב סמדר
יס פלאנט 8

10

10:00
| 85 דקות
B49
10:30
| 113 דקות
C56

11

11:00
| 98 דקות
F70
11:00
| 115 דקות
E65
11:00
| 107 דקות
A44
11:45
| 98 דקות
B50

12

12:45
| 79 דקות
C57

13

13:15
| 116 דקות
F71
13:30
| 104 דקות
E66
13:30
| 96 דקות
במעמד היוצרים
A45
13:45
| 88 דקות
B51

14

14:45
| 86 דקות
במעמד היוצרים
C58

15

15:45
| 97 דקות
F72
15:45
| 150 דקות
E67
15:45
| 98 דקות
במעמד היוצרים
B52

16

16:00
| 121 דקות
במעמד היוצרים
A46

17

17:00
| 107 דקות
C59
17:45
| 100 דקות
F73

18

18:00
| 108 דקות
D62
18:15
| 88 דקות
במעמד היוצרים
B53
18:30
| 175 דקות
E68
18:45
| 110 דקות
A47

19

19:15
| 137 דקות
C60
19:45
| 106 דקות
F74

20

20:00
| 97 דקות
במעמד היוצרים
B54

21

21:30
| 128 דקות
A48

22

22:00
| 106 דקות
F75
22:00
| 132 דקות
E69
22:00
| 99 דקות
C61
22:00
| 106 דקות
B55