סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 8

10

10:00
| 91 דקות
C118
10:00
| 115 דקות
A105
10:30
| 93 דקות
B111

11

11:00
| 74 דקות
E125

12

12:15
| 150 דקות
A106
12:30
| 126 דקות
E126
12:30
| 104 דקות
B112

14

14:00
| 128 דקות
F131
14:45
| 87 דקות
B113

15

15:00
| 106 דקות
E127
15:00
| 103 דקות
A107

16

16:30
| 99 דקות
F132
16:30
| 64 דקות
B114

17

17:15
| 113 דקות
E128
17:15
| 125 דקות
A79

18

18:00
| 88 דקות
במעמד היוצרים
B115
18:30
| 175 דקות
F133
18:45
| 52 דקות
C122

19

19:45
| 106 דקות
E129
19:45
| 91 דקות
A109

20

20:15
| 102 דקות
C123
20:15
| 94 דקות
B116

22

22:00
| 96 דקות
F134
22:00
| 121 דקות
E130
22:00
| 90 דקות
A110
22:15
| 105 דקות
C124
22:15
| 99 דקות
B117