סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
סינמטק 4
לב סמדר
יס פלאנט 8
JFF ON THE GO

10

10:00
D300
10:00
| 94 דקות
B141
10:00
| 66 דקות
A135
10:15
| 80 דקות
C149

11

11:00
| 120 דקות
E160
11:30
| 97 דקות
A136

12

12:00
| 90 דקות
C150
12:00
| 90 דקות
B142

13

13:30
| 97 דקות
E161
13:30
| 91 דקות
A137
13:45
| 92 דקות
F166

14

14:00
| 121 דקות
C151
14:00
| 91 דקות
B143

15

15:30
| 88 דקות
במעמד היוצרים
E162
15:30
| 188 דקות
A138
15:45
| 119 דקות
F167

16

16:00
| 70 דקות
D156
16:00
| 73 דקות
B144
16:15
| 52 דקות
C152

17

17:30
| 70 דקות
B145
17:45
| 95 דקות
E163
17:45
| 95 דקות
C153

18

18:15
| 95 דקות
F168

19

19:00
| 96 דקות
B146
19:15
| 93 דקות
A139
19:45
| 96 דקות
E164

20

20:00
| 70 דקות
C154
20:15
| 97 דקות
F169
20:30
| 113 דקות
המושבה גרמנית

21

21:00
| 84 דקות
B147
21:30
| 106 דקות
C155
21:45
| 116 דקות
E165
21:45
| 100 דקות
במעמד היוצרים
A140

22

22:15
| 81 דקות
F170
22:45
| 100 דקות
B148