סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 8

10

10:00
| 107 דקות
B205
10:30
| 175 דקות
C212

11

11:00
| 111 דקות
E218
11:00
| 121 דקות
A200

12

12:15
| 87 דקות
B206

13

13:15
| 95 דקות
E219
13:15
| 164 דקות
A201

14

14:00
| 100 דקות
F224
14:00
| 125 דקות
במעמד היוצרים
C225
14:15
| 78 דקות
B207

15

15:15
| 94 דקות
E220

16

16:00
| 73 דקות
F213
16:00
| 80 דקות
B208
16:30
| 137 דקות
A202

17

17:00
| 85 דקות
C215
17:15
| 106 דקות
E221
17:30
| 90 דקות
F214
17:45
| 139 דקות
B209

19

19:15
| 150 דקות
A203
19:30
| 104 דקות
F226
19:30
| 131 דקות
E222
19:30
| 115 דקות
במעמד היוצרים
C216

20

20:30
| 90 דקות
B210

21

21:45
| 128 דקות
F227

22

22:00
| 99 דקות
E223
22:00
| 101 דקות
A204
22:15
| 96 דקות
C217
22:15
| 90 דקות
B211