סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
סינמטק 4
לב סמדר
יס פלאנט 8

10

10:00
| 98 דקות
C241
10:00
| 115 דקות
B234
10:00
| 70 דקות
A228

11

11:00
| 103 דקות
F253
11:00
| 151 דקות
E250
11:30
| 115 דקות
במעמד היוצרים
A229

12

12:00
| 105 דקות
C242
12:15
| 87 דקות
B235

13

13:00
| 105 דקות
F254
13:15
| 95 דקות
E251

14

14:00
| 72 דקות
C243
14:00
| 102 דקות
B236
14:15
| 107 דקות
A230

15

15:00
| 91 דקות
F255
15:15
| 100 דקות
E252
15:45
| 106 דקות
C244

16

16:00
| 89 דקות
B237
16:30
| 188 דקות
במעמד היוצרים
A231

17

17:00
| 96 דקות
F256
17:45
| 132 דקות
C245

18

18:00
| 115 דקות
B238

19

19:00
| 120 דקות
F257

20

20:15
| 95 דקות
B239
20:30
| 95 דקות
C246
20:30
| 95 דקות
A232

21

21:30
| 88 דקות
F258

22

22:15
| 81 דקות
B240
22:30
| 107 דקות
C247
22:30
| 119 דקות
A233