סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3

10

10:15
| 104 דקות
A284
10:30
| 496 דקות
חלק א'
B289

11

11:00
| 52 דקות
C292

12

12:15
| 110 דקות
C293
12:30
| 201 דקות
A285

14

14:15
| 52 דקות
C294

15

15:00
| 94 דקות
B290
15:30
| 87 דקות
C295

16

16:30
| 135 דקות
A286

17

17:00
| 496 דקות
חלק ב'
B291
17:15
| 70 דקות
C296

18

18:45
| 79 דקות
C297

19

19:15
| 91 דקות
A287

20

20:30
| 70 דקות
C298

21

21:15
|131 דקות
A288

22

22:15
| 106 דקות
C299