סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7
סינמטק 4

10

10:30
| 98 דקות
A48
10:45
| 119 דקות
E63
10:45
| 78 דקות
C57
10:45
| 218 דקות
במעמד היוצרים
B53

11

11:00
| 78 דקות
G73
11:15
| 74 דקות
F68

12

12:45
| 105 דקות
במעמד היוצרים
C58

13

13:00
| 130 דקות
G74
13:15
| 107 דקות
במעמד היוצרים
F69
13:15
| 82 דקות
במעמד היוצרים
E64
13:15
| 110 דקות
A49

15

15:15
| 89 דקות
במעמד היוצרים
B54
15:45
| 113 דקות
F70
15:45
| 112 דקות
כולל מפגש עם היוצרים
C59

16

16:00
| 82 דקות
G75
16:00
| 120 דקות
במעמד היוצרים
E65
16:15
| 113 דקות
במעמד היוצרים
A50

17

17:30
| 118 דקות
במעמד היוצרים
B55

18

18:00
| 129 דקות
G76
18:15
| 138 דקות
F71
18:45
| 72 דקות
C60

19

19:15
| 129 דקות
במעמד היוצרים
E66
19:30
| 92 דקות
A51

20

20:30
| 142 דקות
במעמד היוצרים
B56

21

21:00
| 136 דקות
G77
21:00
| 105 דקות
במעמד היוצרים
C61
21:15
| 98 דקות
F72

22

22:15
| 104 דקות
A52
22:30
| 88 דקות
E67