סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7
תאטרון ירושלים
סינמטק 4

10

10:00
10:30
| 78 דקות
C127

11

11:00
| 100 דקות
במעמד גיבורת הסרט
H148
11:00
| 95 דקות
כולל מפגש עם היוצרים
B121
11:00
| 103 דקות
A116
11:15
| 180 דקות
E133
11:45
| 97 דקות
G143

12

12:00
| 102 דקות
F138
12:30
| 87 דקות
C128

13

13:30
| 100 דקות
B122
13:30
| 107 דקות
A117
13:45
| 119 דקות
H149

14

14:00
| 137 דקות
G144
14:15
| 91 דקות
F139
14:30
| 119 דקות
C129
14:45
| 88 דקות
E134

16

16:00
| 85 דקות
B123
16:00
| 96 דקות
A118
16:15
| 130 דקות
H150
16:30
| 135 דקות
F140

17

17:00
| 136 דקות
G145
17:00
| 85 דקות
E135
17:15
| 48 דקות
C130

18

18:00
| 83 דקות
סרט מונגש
D507
18:00
| 57 דקות
בנוכחות גיבורת הסרט
B124
18:30
| 96 דקות
A119

19

19:00
| 104 דקות
H151
19:00
| 107 דקות
E136
19:00
| 120 דקות
במעמד היוצרים
C131
19:30
| 92 דקות
F141
19:45
| 114 דקות
G146

21

21:15
| 139 דקות
A603
21:30
| 127 דקות
H152
21:30
| 81 דקות
F142
21:30
| 113 דקות
במעמד היוצרים
E137

22

22:00
| 129 דקות
במעמד היוצרים
C132
22:00
| 97 דקות
B126
22:15
| 105 דקות
G147