סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
לב סמדר
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7

10

10:15
| 94 דקות
B261
10:30
| 85 דקות
במעמד היוצרים
C267

11

11:00
| 317 דקות
חלק א'
F276
11:00
| 129 דקות
E273
11:00
| 136 דקות
A256
11:15
| 85 דקות
G281

12

12:15
| 69 דקות
במעמד היוצרים
B262

13

13:00
| 50 דקות
C268
13:15
| 78 דקות
G282
13:30
| 78 דקות
E274

14

14:00
| 147 דקות
A602
14:15
| 317 דקות
חלק ב'
F277
14:45
| 82 דקות
C269

15

15:00
| 91 דקות
B263
15:15
| 98 דקות
G283
15:15
| 88 דקות
E275

17

17:00
| 120 דקות
B264
17:00
| 82 דקות
A258
17:15
| 96 דקות
C270
17:30
| 95 דקות
G284
17:30
| 75 דקות
F278

19

19:00
| 120 דקות
ערב אוסטרובסקי במעמד היוצרים
A259
19:15
| 106 דקות
F279
19:30
| 127 דקות
C271
19:45
| 108 דקות
G285
19:45
| 97 דקות
B265

21

21:45
| 118 דקות
F280

22

22:00
| 90 דקות
B266
22:00
| 86 דקות
A260
22:15
| 113 דקות
G286
22:15
| 85 דקות
C272