סגור
לתכנית החודשית

הודעת שגיאה

Start date and End date are not set in texonomy term
סינמטק 1
סינמטק 2
סינמטק 3
יס פלאנט 2
יס פלאנט 7
סינמטק 4

10

10:15
| 78 דקות
A287

11

11:00
| 135 דקות
G313
11:00
| 138 דקות
C298
11:15
| 120 דקות
F308

12

12:00
| 79 דקות
B293
12:30
| 98 דקות

13

13:45
| 110 דקות
G314

14

14:00
| 107 דקות
F309
14:00
| 81 דקות
C299
14:00
| 85 דקות
B294

15

15:00
| 85 דקות
A289

16

16:00
| 114 דקות
B295
16:15
| 123 דקות
G315
16:15
| 119 דקות
C300
16:30
| 110 דקות
F310

17

17:15
| 98 דקות
A290

18

18:30
| 142 דקות
B296
18:45
| 107 דקות
F311

19

19:00
| 139 דקות
G316
19:00
| 95 דקות
C301
19:30
| 97 דקות
A291

21

21:15
| 105 דקות
F312
21:30
| 90 דקות
B297
21:45
| 130 דקות
A292

22

22:00
| 94 דקות
G317
22:00
| 119 דקות
C302