סגור
לתכנית החודשית

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות זרה, כהגדרתה בסעיף 36 א לחוק העמותות, לשנת 2016

 

שם הישות נותנת התרומה | סכום | מטרת התרומה או יעודה

מכון פולני | 4,260 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות אוסטריה | 3,300 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

קונסוליה שוודית | 2,642 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות ספרד | 4,586 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות ארגנטינה | 1,225 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

קונסוליה בריטית | 12,000 | פעילות סינמטק

המרכז הצ'כי | 7,800 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות רומניה | 1,153 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות בלגיה | 3,600 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי

שגרירות אוסטריה | 4,920 | פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות ארגנטינה | 2,000 | פסטיבל הקולנוע היהודי

שגרירות שוויץ | 2,000 | פסטיבל הקולנוע היהודי

מכון רומני | 2,520 | פסטיבל הקולנוע היהודי